tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
A totally hot chick, probably swedish.
That chick is such a charlotta...
viết bởi Capt. Definor! 07 Tháng tư, 2005