tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A mf ba, and he is sexy af!
Chase dawg is amazing
viết bởi Batfuckingmann 31 Tháng mười hai, 2013