tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
hairy, chaffed, shit covered ass
dave davis from corunna michigan
viết bởi stink 20 Tháng tám, 2003
 
2.
when dave whips out his chaffed hairy shit covered ass at a state cop on M21 and then gets pulled over.
DAve nipple tweak... NIPPLE TWEAK!!!! i just got a fat ass fucking ticket!!!
viết bởi bill 08 Tháng chín, 2003