Occurs when people spend way too much time infront of the computer chatting and eating snacks. The ass gets bigger and contours perfectly to the chair.
From behind it resembles (___|___)
person 1: I'm hoping to land me a job staring at a pc all day.
person 2: Yeah that would be great, but you'll end up with chat ass.
viết bởi piranicon 07 Tháng mười một, 2004

5 Words Related to chat ass

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×