tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
A chavs' electronic tag device on his/her ankle. AKA ASBO medal.AKA Chav parents babysitting dream.
We don`t need to worry about beyoncé running away,we can track her on Chav Nav.
viết bởi folky 13 Tháng năm, 2008