Top Definition
Someone who is called Sergio in Mexico its like for Jose is PePe or Jesus = Chuy, Alejandro= Alex
"Hey Checo Come over here fool!"
"Hay voy guey esperame"
viết bởi Checo 99 12 Tháng một, 2009
a person who makes you very happy and make girls wanna get naked and do the tango.
1. " i waiting for my clothes to dry"
2. " where are your clothes?"
1. " ......... in my bath tub."
2. " hahaha, your such a checo."
viết bởi 7 buck 19 Tháng năm, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×