tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
When one has/is a cheesy bellend.
You're a proper cheddarbell.
viết bởi Carlos99 23 Tháng tư, 2008

Words related to cheddarbell

bell bellend cheddar cock wanker