Top Definition
someone or something that cheers one up
Matt is Suzi's cheerer-upper
viết bởi slimpig879 26 Tháng ba, 2007
A person whose main purpose in life is to hand out chocolate to those who are having a bad day.
Adriana: Dude, i'm having such a bad day... I need a boost

Man just go Aditya over there, he hands out chocolate to people who are having a bad day. he's an official cheerer upper
viết bởi ditditdit 19 Tháng năm, 2011
someone or something that cheers one up
Matt is Suzi's cheerer-upper
viết bởi slimpig879 26 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×