Top Definition
A cheese omelette is when you jizzum into a girl's ear canal and then you fold the flap of her ear over. The jizzum will proceed to leak out of her ear, and it will look like a cheese omelette that is dripping.
"OMG you just cheese omelette'd that bitch."
"Look at the cheese dripping out of that omelette."
viết bởi The Sweetness 18 Tháng mười một, 2007
Flat looking breasts, that sag two to three inches.
John: Karen sent me a photo of her breasts last night.

Richard: Are they nice?

John: Three words. Flat and saggy.

Richard: Don't sound like breasts to me. Those are cheese omelettes.
viết bởi (S3S)Qu@TCh 11 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×