Top Definition
A cheese omelette is when you jizzum into a girl's ear canal and then you fold the flap of her ear over. The jizzum will proceed to leak out of her ear, and it will look like a cheese omelette that is dripping.
"OMG you just cheese omelette'd that bitch."
"Look at the cheese dripping out of that omelette."
viết bởi The Sweetness 18 Tháng mười một, 2007
1 more definition
Flat looking breasts, that sag two to three inches.
John: Karen sent me a photo of her breasts last night.

Richard: Are they nice?

John: Three words. Flat and saggy.

Richard: Don't sound like breasts to me. Those are cheese omelettes.
viết bởi (S3S)Qu@TCh 11 Tháng tư, 2011

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×