Top Definition
A cheese omelette is when you jizzum into a girl's ear canal and then you fold the flap of her ear over. The jizzum will proceed to leak out of her ear, and it will look like a cheese omelette that is dripping.
"OMG you just cheese omelette'd that bitch."
"Look at the cheese dripping out of that omelette."
#cheese #omeleete #cheese omelette #jizzum #cum #ear #ear canal #penis #semen #white stuff #sperm #cum stain #cum shoot #jizzum aim #dripping jizzum #sticky jizzum #cum leak #leaky faucet jizzum #cheese cum #jizzum omelette
viết bởi The Sweetness 18 Tháng mười một, 2007
Flat looking breasts, that sag two to three inches.
John: Karen sent me a photo of her breasts last night.

Richard: Are they nice?

John: Three words. Flat and saggy.

Richard: Don't sound like breasts to me. Those are cheese omelettes.
#cheese #omelettes #omelette #gross #breasts #boobs #tits
viết bởi (S3S)Qu@TCh 11 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×