tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone who looks at the ideal put camera like a little cheeter in Tiger Woods PGA Tour 06
"Hey dick, you werent supposed to look at the ideal put camera you cheeter mcneeter!"
viết bởi PooIsCoo 27 Tháng năm, 2006