tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A set of titties so fine that a man will cheat on his ole lady over.
Holy shit! Did you see the cheeters on that bitch?!
viết bởi Smokepit 14 Tháng chín, 2010