tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a club on live journal
join cheeto-club to be cool
viết bởi pimpmasterflexible 16 Tháng mười hai, 2004