tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
a virgin with big tits and big ass
A: "She can't do anything, man, she is virgin"
B: "Yeah, but she is a cherry bombshell"
viết bởi axe110985 23 Tháng tám, 2011