Top Definition
it started out as a basket ball team in the 1960's but then formed to a street gang by the 1970's then a drug dealing corp by 1977.it was formed in millwaukee wisconson and houston texas.
Cherry street mob association , names:Freddie L. Smith, 37; Dale O. Huff, 29; Ted F. Robertson, 32; Kinyater A. Grant, 27; Percy J. Hood, 31; Antonio D. Hood, 25; Joseph J. Gooden, 20; Antonio Gooden, 19; Cameron Gilbert, 45; Billy Smith, 35; Gaysha Knox, 29; Tracy Ward, 22; Anthony Dumas, 49; Montrell Dupriest, 22; Jerry Washington, 27; Ernest Smith, 57; Latrina Turner, 25; Jarvis King, 22; Louis Clayton, 27; Robert Kennedy, 31; Kilo Perkins, 34; Arthur F. Kohls, 61; Calvin James, 33; Ian Nelson, 17; Paul Carter, 34; Marlon C. Hood, 28; Lanell Taylor, 23; James Thomas, 65; Patrick Smith, 38; Corey Crook, 32; David Green, 34.
#gang #drugs #team #cherry #street #mob #cherry street
viết bởi cherry street mob 04 Tháng một, 2008
7 Words related to cherry street mob
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×