tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The ability to tell if a chick is a virgin just by looking at her.
my buddy Jay has cherry vision.
viết bởi Josh 19 Tháng mười, 2004