Top Definition
Sexual act in which a man gives a woman a pink sock, then she puts it in his mouth.
She cherry dipped me last night. . . .
viết bởi Phreak_Commander 27 Tháng mười hai, 2007
when you fuck a girl so hard she bleeds
Tom: i plowed susie so hard it was a cherry dip

Joe: Dude, that is such clown shoes
viết bởi Tobs 10 Tháng bảy, 2005
Fucking a girl on her period but just with the tip
Hey baby even though I'm on my period will you cherry dip me tonight?
viết bởi HeyZeusey 13 Tháng mười một, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×