tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
2.
Having very large breasts.
Wow, Pamela Anderson is chestacular.
viết bởi jaysnd 30 Tháng chín, 2006