tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
a hater
dont chevella on my new shoes son!
viết bởi estos huevos 26 12 Tháng hai, 2010