Top Definition
Location of a madd hot board (fu.CK) with kick ass members :]
Joe: Isn't fu.CK the shit?
Bob: fu.CK yeah!
viết bởi REWINDthat. 29 Tháng sáu, 2004
syn for fu.CK. A forum board that centers around the word fu.CK (spelled like that). A lot of fun but currently suspeneded.
"Hey Chris, been on chewedkandi lately?"
viết bởi ThE:BiNKY:BaNDiT 19 Tháng một, 2004
An amazingly great place where we can meet extraordinary friends at its boards. Lovely host whose butt can go numb at times will entertain you greatly!
chewedkandi.net rocks my socks!
viết bởi Jenna 29 Tháng sáu, 2004
chewedkandi = chewed candy
omgeez homiez i chewedkandi todai~*
viết bởi jan 29 Tháng sáu, 2004
an original site with an awesome owner
your site is really chewedkandi!
viết bởi Anne 02 Tháng tám, 2003
To be amazingly cool and internet wise.
God, you are so ChewedKandi.
viết bởi K 13 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×