tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a small amount, a pinch, a hint of flavour
She added just a chewps of salt to the recipe.
viết bởi Camille Davey 25 Tháng ba, 2006
 
2.
to break akward silences
...*chewp?!*
viết bởi ANNA 10 Tháng chín, 2003