tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
Dumb fucks that cant do shit or figure shit out
ahh hey man wuts 2 plus 2 i cant seem to find that out???
(person) man u chhinas are fucken stupid
viết bởi Harry Genuwine 26 Tháng mười hai, 2005

Words related to chhina

chiaan china chinaon chinon
 
2.
a stupid kid named steven
A stupid kid named steven stuck gum on my house
viết bởi Alex kuchera 1991 slms be-otch 07 Tháng mười, 2004