tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
the ghetto way of saying 'yeah'
young jezzy CHIAA! EY. I'm a t-r-a-p-s-t-r.
viết bởi matthizzle 19 Tháng tư, 2006