tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Follower of the Church of the Highly Improbable
As a Chian, my holy day begins at sundown on Wednesday.
viết bởi mynameismonkey 10 Tháng mười hai, 2003