tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
A nickname for the city of Chicago.
I just came back home to Chiballs!
viết bởi corichan 21 Tháng năm, 2007