Top Definition
farewell; a formula used to another person or persons when the speaker or writer or the person addressed to is departing.
chibbs man I gotta go!
viết bởi azjz 25 Tháng tám, 2011
another word for ecstacy pills!
Im so chibbed out right now, I shouldn't have taken that triple stack.
viết bởi julesjames 29 Tháng một, 2009
alias for Gibbs, see gibbs for definitions, also known as "BABY BACK GIBBS"
Chibss just got blocked by a girl, what a loser
viết bởi Cowell 14 Tháng năm, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×