Top Definition
Either stabbed, or hit (usually wie a bottle o' Bucky)
Did you hear about Chelsea? I heard she got chibbed
#chibbing #scotland #scottish slang #stabbing #hitting
viết bởi that Scottish Chick 31 Tháng năm, 2015
To be chibbed is to hit with a blunt weapon

i.e a bottle

These blunt weapons include baseball bats, certain glass bottles and other blunt devices

See chibbing
Poor guy being 'chibbed' like that
#chib #chibbed #chibbing #bottles #bats
viết bởi Duo maxwell2100 02 Tháng mười một, 2006
the past tense of being hit with a blunt object commenly a bottle or a brick.
used at least twice a day by each person in scotland
Man A Chibbed That Emo Wae Ma Empty Bucky Bottle Nae Bother
#bottle #brick #bat #bucky #buckfast
viết bởi Wee Blacky 22 Tháng một, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×