tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
When you rob a child.
You stole my idea. I'm only 5. That's straight up chibbery.
viết bởi Ill Phil 21 Tháng mười, 2013