tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Excessively small and cute breasts. Like mine. :D
My boobs are chibi boobs!
viết bởi bibbity bob 23 Tháng tư, 2006

Words related to chibi boob

boob breasts dirty pillows funbags jugs tit titty