tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A small little girl who wears glasses and dresses like a student.
Brenda calls herself chibibrenda.
viết bởi Alan Smithee 13 Tháng bảy, 2004