tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Trying to impress chicks at the bumping cars arena.
I'm off chick-bumping tonight
viết bởi LordMagic 10 Tháng chín, 2006

Words related to chick-bumping

bumping cars chat-up chick date teens