Top Definition
chickboy, ladyboy , a bit of both, tits and dick
A bancock born boy who has had half sex change before the age of 12.
Looks like a chick, but has a dick.
Known phrase: suckie suckie but no fuckie fuckie....
viết bởi holmer sexual 29 Tháng tư, 2003
a good looking woman with a dark brown voice, normally called lola
hi, my name is lola L. O. L. A. lola often found in us army camps
viết bởi troyka 29 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×