tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
also known as a pimp ,a street hustler,and all around sharp dressed mac daddy.
yo check that chicken slapper he got a cane!
viết bởi J.W.Lee 08 Tháng tư, 2009