tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
ballsack, scrotum, genitals
My testicles sit in my chickenskin dufflebag!
viết bởi JohnnyGuy 19 Tháng mười một, 2007

Words related to chickenskin dufflebag

bag ball duffle sack. chicken skin