Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
Calm down tough guy.
"YO I'M GOING TO KICK YOUR ASS!"

"Chill guns!"
viết bởi Rear end of a jr! 11 Tháng năm, 2008
3 1

Words related to chill guns:

calm down chill easy shutup sit down