form of chilling and relaxing in a synchronized action
Laura and Ashly were chillaxin in the room because her mom just called them out.
viết bởi cheech 27 Tháng hai, 2005
This is made up of two words:
Chill and Relaxing.

I started using this term when I heard a friend's mom say-"Just chill and relax" really fast. when someone asks you-"Supsup" and you want to say-"Just chillin' and relaxin'"

Then, you should say-"chill-axn'" or just-"chillaxn"
Person 1: Supatchu?
Person 2: oh juss chill-axn. You?
Person 1: Samesame, man.
viết bởi Man Skirt 18 Tháng mười, 2006
to be chillin and relax'n ya herdz me..
wuz crak'n ? shhh jus chillax'n...
viết bởi Mista Eddie Kane AKA GRAND REAPA 24 Tháng một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×