tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a goal scored from a tight angle by an asian soccer/football player
"mann what a chino sucker"
viết bởi Black Magick 18 Tháng tư, 2007

Words related to chino sucker

football soccer chino goal sucker