tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Another word for a chip shop.
Hey Bill do you fancy going to the chippalippadingdong tonight ?
viết bởi Matthew A James 12 Tháng mười hai, 2006