Trying to be cute when not
Niggas mad chips; Shes mad chips
#chips #doritos #food #cute when not #fake #ugly
viết bởi BlackSupaMAn 06 Tháng năm, 2013
to smoke marijuana/weed
Dude lets go chip at the beach
#smoke #smoking #marijuana #chip #weed #chopped #pipe #bong #beach #chipping #chipped #high #stoned #stoner #stoning
viết bởi friendlyjerlena 31 Tháng một, 2011
If something is chips, it's okay, if something isn't chips, it's not okay. That's that.
Timmy: "OWW THAT CHICK JUST PINCHED MY BALLS!"
Me: "That's just not chips, mate."
#crickets #austin powers #okay #not okay #doritoes
viết bởi "P Nizzle" 16 Tháng hai, 2010
A quick hit, usually to the face or chin. To punch or jab someone.
Yo I swear da next time I see dat nigga imma chip him
#punch #jab #hit #sneak #beat up
viết bởi jerz nigga 25 Tháng ba, 2009
being instructed to run, leave quickly
yo! u best chip now or ya gettin a beatin
#run #away #leave #go #leg it
viết bởi Mack-S12 28 Tháng mười, 2008
the dried feces stuck to the tip of the penis after unprotected anal sex
when jerry finally pulled out, he had chip on his tip
#poo #feces #sex #men #anal
viết bởi scuttlebutt 06 Tháng ba, 2008
Head/BJ
To give chips is to give someone head.
Guy 1: Oi did she give you chips?
Guy 2: Yerrrr mate me gyal gives me chips lyk im tha don
Guy 1: Fuckin' sick bro!
#head #blow #job #dick #joke
viết bởi thadon89 09 Tháng sáu, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×