tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
small and cute, adorable
Wow, that baby kitten is so chispy!
viết bởi turd_burglar6 22 Tháng sáu, 2011