tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A pseudo-cuss word that can be used when "Shit" isn't appropriate.
"Holy Chiton Batman, those hooters are humungous!"
viết bởi Dav 13 Tháng tám, 2004