tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Punjabi (indian language) word for "butt" or "ass"
Man, that kid is such a chitrface.

I got a chitr wedgie.
viết bởi turbante chico 10 Tháng bảy, 2008

Words related to chitr

ass butt chitar chittar chittr