tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
v. - the act of choculation
I choculated at Burger King after smelling and eating the delicious burgers.
viết bởi chewy and chocula 28 Tháng chín, 2004