tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A sex manual or porn magazine that depicts actual sex.
Playboy is NOT a choda-book
viết bởi Dane Brooke 07 Tháng tư, 2008

Words related to choda-book

choda hardcore-porn hardcore-sex porn sex