tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The tuft of pubic hair lining the chode. Often stained with feces.
You might want to trim that chodabeard!
viết bởi pitt420 23 Tháng tư, 2003