tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
to smoke a cigarette.
Jon's in the bathroom choking a nig." -- "brb I have to go choke a nig.
viết bởi jenami 19 Tháng mười, 2010