tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To test if a girl can deep throat your dick without choking or gaging.
That cunt passed the choke test!
viết bởi glennQ 10 Tháng sáu, 2005

Words related to choke test

deep throat