tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
to grab someone or to be the dominate in a fight
you best back up before i choke tha fuck outta ya.
viết bởi lenster 09 Tháng mười một, 2007