tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Pokemon toys that are choking hazards and you can choke on them.
I like playing chokemon.
viết bởi thebesturbandictionaryuser1234 24 Tháng mười một, 2011