tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
cutting up cocaine into lines for snorting
What did you do last night?
I was up all night chopping broccoli.
viết bởi chubbyrain 14 Tháng mười, 2003