tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
chuco slang for a a big pito
yolanda never expected javiers chora to carryy such a high load
viết bởi javielchoron 05 Tháng mười một, 2009